Jdi na obsah Jdi na menu
 


Julius Lothar von Meyer

6. 6. 2012

chfa_03_img0535.jpg

Julius Lothar von Meyer (19. srpna 1830 - 11. dubna. 1895) byl německý chemik. Byl současníkem a konkurentem Dmitrije Ivanoviče Mendělejeva. Vypracoval první periodickou tabulku chemických prvků.

 

400 let př. n. l. převažuje názor, že na světě existují pouze čtyři prvky: oheň, voda, země a vzduch. V 19. století se lidstvo stává o několik poznatků bohatší, a to přesně řečeno o 63 prvků, kterým chemik Julius Lothar Meyer dává systém. Zároveň s ruským vědcem Dmitrijem Mendělejevem řadí prvky se stejnými chemickými vlastnostmi nad sebe a látky s podobnou atomovou hmotností do řady vedle sebe. Dostaví se překvapivý výsledek. Podobné chemické vlastnosti se periodicky opakují. V údajích o složení jsou však mezery, které se ale dají díky nové soustavě alespoň pomyslně zaplnit. I když jednotlivé prvky nebyly ještě prozkoumány, atomová hmotnost a chemické chování se dají předem určit.

 

Význam: Dnes se periodická soustava skládá ze 118 prvků. Nejlehčí prvek je vodík. Místo v periodické soustavě neurčuje atomová hmotnost, jak se domníval Meyer, ale počet protonů v jádru.

 

Pro informaci: Periodická soustava prvků slouží některým dokonce jako inspirace ke složení hudby. V roce 1959 napsal Američan Tom Lehrer píseň „The Elements“, která obsahuje názvy všech 102 prvků, které byly do té doby objevené.

Zdroje:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Lothar_Meyer>

<http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#en|cs|Julius%20Lothar%20von%20Meyer%20%28August%2019%2C%201830%20-%20April%2011%2C%201895%29%20was%20a%20German%20chemist.%20He%20was%20contemporary%20and%20competitor%20of%20Dmitri%20Mendeleev%20to%20draw%20up%20the%20first%20periodic%20table%20of%20chemical%20elements.%20Some%20five%20years%20apart%2C%20both%20Mendeleev%20and%20Meyer%20worked%20with%20Robert%20Bunsen.>

<http://www.chemistryexplained.com/Ma-Na/Meyer-Lothar.html>

<http://www.goethe.de/wis/fut/prj/dst/pds/csindex.htm>