Jdi na obsah Jdi na menu
 


Isaac Newton

26. 5. 2011

Isaac Newton

newton.jpg

Narodil se 4. ledna  ve vesnici Woolsthorpe v hrabství Lincoln v Anglii nedaleko Granthamu v roce 1643. Do svých 11 let Isaac Newton navštěvoval vesnickou školu a od roku 1654 pak pokračoval ve studiu na King's school v Granthamu. Po čtyřech letech Newton školu opustil a vrátil se zpět ne vesnici, kde pomáhal matce živit své dva mladší sourozence. V roce 1661 začal Isaac Newton studovat univerzitu v Cambridgi.

 

Byl to anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog. Podal objasnění gravitace, zkonstruoval dalekohled kterým pozoroval měsíce Jupitera a jako první dokázal, že bílé světlo rozložit na řadu odlišných barevných světel –na toto téma vyšla 19. února 1672 v Philosophical Transactions jeho první fyzikální práce. Jeho další publikace byla Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles. Tím se zasloužil o definitivní zamítnutí heliocentrismus a přispěl k vědecké revoluci.

 

„Podal vysvětlení síly pohybu a setrvačnosti. Řekl, že těleso setrvává v klidu, pokud na něj nepůsobí nějaká síla. A jestliže se těleso pohybuje přímočaře a stálou rychlostí, bude pokračovat v přímočarém pohybu tak dlouho, pokud na něj nebude působit nějaká síla.“ (http://ireferaty.lidovky.cz/100/1757/Isaac-Newton)
             Jeho otec se jmenoval také Isaac Newton, byl vlastníkem půdy, ale neměl žádné vzdělání. Zemřel tři měsíce před narozením syna.

5. června 1661 nastoupil Newton jako osmnáctiletý studovat na Trinity College v Cambridge.

Od srpna 1665 do dubna 1667 byla univerzita uzavřena kvůli morové epidemii. V Granthamu, mu podle pověsti spadlo na hlavu jablko a on přišel na gravitaci.

Obrázky :

anet_projekt.jpg

Gravitační zákon

kamca_proj5.jpg

Zákon síly

 

Zdroje:
Poskitt,P.Isaac Newton a jeho jablko.1 vydání ,Praha : Egmont ,1999.192 s.ISBN 978-80-252-0906-6.
http://splhej.wz.cz/referat/fyzika/51/Isaac-Newton/
http://fyzika.webz.cz/index.php?clanek=35&title=Isaac%20Newton
http://www.converter.cz/fyzici/newton.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton