Jdi na obsah Jdi na menu
 


OHMŮV ZÁKON

13. 6. 2013

OHMŮV ZÁKON

 

Co je to vlastně Ohmův zákon?

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým napětím a proudem při konstantním (stálém) odporu vodiče.
Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma.
Je to základní zákon elektrotechniky.

ohm.jpg

 

 

Jak to všechno začalo?

16. března roku 1787 se narodil v bavorském Enlargemu George Simon Ohm. Byl to německý fyzik. Georgův otec byl zámečníkem, který ovládal matematiku a fyziku tak dobře, že byl prvním učitelem svého syna a vzbudil v něm takový zájem o tyto obory, že je Georg začal studovat na univerzitě rodného města. Studia ukončil v roce 1813 do roku 1817 byl učitelem ve švýcarském městě Cologne. Vynikl pracemi z oboru elektrodynamiky, obhájil doktorát, od roku 1833 byl profesorem a od 1839 rektorem na polytechnice v Norimberku. Z finančních důvodů později přešel na gymnázia do Bamberku a Kolína nad Rýnem, kde také vznikly jako hlavní práce. Od roku 1849 působil jako profesor na univerzitě v Mnichově. Zemřel po krátké nemoci ve věku 67-let jako starý mládenec.

 

Co George Simon Ohm vlastně zjistil ?

1. Elektrický odpor je charakteristickou vlastností každého vodiče a závisí na jeho délce, průřezu a na materiálu z něhož je vodič vyroben

2. Vyvrátil nesprávný názor, že elektrický proud se šíří jen povrchem vodiče. Naopak dokázal, že elektrický proud je rozložen v celém průřezu vodiče.

3.  Poměry v jednoduchém elektrickém obvodu jsou jednoznačně určeny třemi veličinami: proudem, napětím a odporem.

 

 

Jak zní Ohmův zákon ?

Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče a nepřímo úměrný elektrickému odporu vodiče.

 

 Jak je to s Ohmovým zákonem?

O platnosti Ohmova zákona se můžeme přesvědčit jednoduchým pokusem:

Připojíme rezistor k regulovanému zdroji napětí, pro měření proudu zapojíme ampérmetr A (do série s rezistorem), pro měření napětí voltmetr V (paralelně s rezistorem). Postupně zvyšujeme napětí zdroje, do tabulky zapíšeme naměřené hodnoty proudu a napětí. Naměřené hodnoty graficky znázorníme.

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým napětím a proudem při konstantním (stálém) odporu vodiče.
Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma.
Je to základní zákon elektrotechniky.

 

vzorec.jpg

 

 

 

Naše ověření Ohmova zákona

Sestavili jsme elektrický obvod podle následujícího schématu, měnili jsme napětí a ampérmetrem měřili proudy procházející spotřebičem.

schema.jpg

Námi naměřené hodnoty jsme zapsali do této tabulky,

tab_ohm.jpg

graf_ohm.jpg

Grafem námi naměřeného el. proudu je téměř přímka, což potvrzuje platnost ohmova zákona - elektrický proud je přímo úměrný napětí.(Nepřesnosti vznikly odchylkami při měření fyzikálních veličin a odpor zvyšovaly propojovací vodiče.)

Tímto považujeme ohmův zákon za ověřený.

Zdroje:

http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/ohmuvzakon/ohmzakvykl.htm

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz3.htm

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz3.htm