Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pythagoras

5. 6. 2012

                         pythagoras.jpg

 

Pythagoras se narodil v rodině rytce kamene na řeckém ostrově Samos přibližně v roce 570 př. n. l., kde tenkrát rozkvétal obchod, vědy a umění. V dospělém věku hodně cestoval, zejména po východních zemích, a dostal se snad až do Indie. Jako egyptský kněz založil později v Řecku tajuplnou školu, jakousi středověkou řeholi, jejíž příslušníci pěstovali matematiku jako vědu.

Pythagoras je nejznámějším řeckým matematikem. Jeho jméno je spojeno s všeobecně rozšířenou poučkou o vlastnostech pravoúhlého trojúhelníka: „Součet čtverců nad oběma odvěsnami je roven čtverci nad přeponou.“ Znalost této věty sahá do dávné minulosti, také ji využívali staří Číňané, Indové a Babyloňané. Egypťané při vytyčování pravých úhlů svých staveb sestrojovali trojúhelník o stranách 3,4 a 5, stejně jako dnešní zedníci. Pythagoras a jeho žáci však tuto poučku  dokázali a našli způsob, jak určit všechny pravé trojúhelníky s celočíselnými délkami stran.
Podle Pythagorových představ Země, slunce a všechny planety obíhají kolem centrální ohnivé koule. Pythagoras tak vlastně poprvé připustil pohyb Země.

Pythagorejci a jejich objevy

Pythagorejci byli poněkud zvláštní skupina: trochu filosofická škola (se změřením na matematiku, přírodní vědy, astronomii, hudbu, lékařství a filosofii v užším slova smyslu), která ovšem mnohem více připomínala náboženskou sektu s tvrdým vnitřním režimem. Při vstupu do společenství museli členové odevzdat veškerý svůj majetek a nesměli uveřejňovat své objevy. Pythagoras přednášel zásadně v noci a pythagorejci pod jeho vedením měli přesně stanoven denní rozvrh, nosili stejné šaty, … Pythagoras měl u svých žáků velkou autoritu a podílel se na všech podstatných objevech, které byly ve škole během jeho života učiněny. Při lidových bouřích, jejichž příčinou mohla být závist chudší vrstvy obyvatel, bylo sídlo pythagorejců vypáleno a Pythagoras a jeho žena uhořeli. Pythagorejci pokračovali ve své činnosti dále a škola vydržela ještě 40 generací; celkový počet pythagorejců se odhaduje na 700. I přes tyto podivnůstky ze života pythagorejců je nesporným faktem, že velmi výrazně ovlivnili vývoj matematiky a fyziky.

169654.jpg

 

                            Objevy pythagorejců

 

1.     podali důkaz tvrzení, které je v současné době označováno jako Pythagorova věta

2.     prozkoumali vlastnosti pravoúhlých trojúhelníků se souměřitelnými délkami stran;

3.    byli fascinováni vztahy mezi malými přirozenými čísly - zvláštní význam přisuzovali číslu 10, které lze psát 1+2+3+4

 

 

 

 

Zdroje: 

http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=pythagoras&kat=ostve

http://www.quido.cz/osobnosti/pythagoras.htm

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1451-pythagorejci-a-jejich-objevy

http://www.stenudd.com/myth/greek/pythagoras.htm

 http://fyzmatik.pise.cz/25996-vizualizace-pythagorovy-vety.html